Sędziowie

Zbiorcza lista sędziów Sądu Rejonowego w Lubaniu (z podziałem na poszczególne Wydziały)

I Wydział Cywilny:

Przewodniczący Wydziału - SSR Jerzy Chruściak (Prezes Sądu)

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Beata Wolańska-Graf
2. SSR Andrzej Soboń


II Wydział Karny:

Przewodniczący Wydziału - SSR Dariusz Kliś (Wiceprezes Sądu)

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Tuliusz Stabryn
2. SSR Bartosz Gajewski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

Przewodniczący Wydziału - SSR Beata Niderfier-Turkiewicz

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Beata Wolańska-Graf

IV Wydział Pracy:

Przewodniczący Wydziału - SSR Andrzej Soboń


Rejestr zmian dla: Sędziowie