Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w Sądzie od 1 czerwca 2020 r.

Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w sądzie:

1.Przy wejściu należy poinformować Ochronę sądową o umówionej wizycie, należy okazać wezwanie/ zawiadomienie. Należy stawić się nie wcześniej niż 10 min przed wezwaniem.
2.Osobom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura.
3.Należy zachować odstęp od innych osób na korytarzu sądu.
4. Stosowanie się do aktualnego obowiązku ochrony ust i nosa a także dezynfekowaniu rąk. Konieczność posiadania własnych rękawiczek ochronnych, maseczki oraz długopisu!

Biuro Obsługi Interesanta
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Lubaniu czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję minimum co trzy godziny.
2. Możliwe jest składanie korespondencji i uzyskanie informacji bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Lubaniu w BOI – po uprzednim umówieniu wizyty mailem lub telefonicznie.
3. Zaleca się składanie korespondencji za pośrednictwem: operatora pocztowego, drogą elektroniczną /mail, ePuap – z wyłączeniem pism procesowych/, bezpośrednio w budynku Sądu Rejonowego w Lubaniu – wrzucając do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym wewnątrz budynku Sądu.
4. Co do złożonych dokumentów obowiązuje kwarantanna 48 godzin.
5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu BOI do jednego interesanta.
6. Kontakt z Sekretariatem Wydziału będzie możliwy tylko w przypadku niemożności załatwienia sprawy w BOI, ale w pomieszczeniu BOI

Czytelnia
1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. Czytelnia będzie czynna od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję minimum co trzy godziny.
2. Zawiesza się możliwość zamawiania akt bezpośrednio w czytelni. Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu droga mailową na adres Kliknij aby zobaczyć lub telefoniczną na numer 075/ 646 46 21 z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Wizyty w czytelni akt będą umawiane na konkretną godzinę.
4. Akta jednej sprawy mogą być przeglądane maksymalnie 40 minut – o czym pracownik BOI informuje w momencie rezerwacji akt. W indywidualnych przypadkach czas ten można wydłużyć, ale tylko wówczas kiedy w czytelni będzie jedna osoba.
5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących równocześnie przebywać w czytelni do 1 osoby - z wyłączeniem pracownika BOI.

Sprawy administracyjne
1.Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów przyjmowanych przez Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów.
2. Załatwienie każdej sprawy administracyjnej - będzie możliwe po uprzednim umówieniu wizyty mailem lub telefonicznie na kontakty wskazane na stronie internetowej www.luban.sr.gov.pl .
3. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie. Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Rejestr zmian dla: Aktualne ograniczenia i obowiązki związane ze stawiennictwem w Sądzie od 1 czerwca 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d