Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

 

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, o specjalności:

ortopedia, neurologia,

neurochirurgia, angiologia,

medycyna pracy, nefrologia,

reumatologia diabetologia,

onkologia, urologia,

endokrynologia, okulistyka,

stomatologia, chirurgia plastyczna,

laryngologia, kardiologia,

seksuologia

 

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów innych dziedzin w tym; instalacja sanitarna, ciepłownictwo,geodezja

 

Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133)

 

 

W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w zakładce „Biegli sądowi – jak zostać biegłym sądowym”.

 

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

w Jeleniej Górze

Robert Bednarczyk

 

Jak zostać biegłym sądowym?

Zasady udostępniania listy biegłych sądowych

Szkolenia bieglych - informacje

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi