Kasa zastępcza

Sąd Rejonowy w Lubaniu informuje, z dniem 3 września 2018 r. opłaty sądowe i wpłaty będą realizowane przez zastępczą obsługę kasową w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 1 (budynek Chromexu). Wpłaty przyjmowane będą na dowodzie wpłaty, który będzie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów, poszczególnych wydziałach lub pobrać ze strony BIP - zakładka "Informacje dla interesantów - Konta bankowe".

 

Rejestr zmian dla: Kasa zastępcza