Konta bankowe

I. DOCHODY BUDŻETOWE do wpłat w zakresie kosztów sądowych ( w tym opłat sądowych ), grzywien, we wszystkich rodzajach spraw:

UWAGA: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:

1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław : 60 1010 0055 1213 0050 9100 0001

2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław : 33 1010 0055 1213 0050 9100 0002

3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław :
06 1010 0055 1213 0050 9100 0003

4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Pracy BANK NBP O/O Wrocław : 76 1010 0055 1213 0050 9100 0004

5. Wpłaty do spraw będących we właściwości V Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław :
49 1010 0055 1213 0050 9100 0005


II. SUMY NA ZLECENIE ( do wpłat w zakresie : zaliczek na czynności biegłego, tłumacza, kuratora i inne):

BANK NBP O/O Wrocław : 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016r. przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym, uprzejmie informujemy, że opłaty za wpisy winny być dokonywane przez wnioskodawców wraz z wniesieniem pisma o wszczęcie postępowania - w wysokości 5 zł PLN, na wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczek sądowych)

 

III. SUMY DEPOZYTOWE ( do wpłat w zakresie : zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych, wadiów):

Sumy depozytowe w PLN : BANK BGK O/Wrocław 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004

Sumy depozytowe w EURO : BANK BGK O/Wrocław 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002

Sumy depozytowe w CHF : BANK BGK O/Wrocław 59 1130 1017 0021 1001 8090 0001

Sumy depozytowe w GBP : BANK BGK O/Wrocław 05 1130 1017 0021 1001 8090 0003

Sumy depozytowe w USD : BANK BGK O/Wrocław 48 1130 1017 0021 1001 8090 0005

 

IV. FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM oraz POMOCY POSTPENITENCJARNEJ ( FPPoPP) ( do wpłat w zakresie : nawiązek, świadczeń pieniężnych):

BANK BGK O/Wrocław 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

 

V. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

BANK NBP O/O Wrocław : 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d