Skład Rady Ławniczej

Przewodniczący: Zygmunt Krynda

Wiceprzewodnicząca: Iwona Majczak

Wiceprzewodnicząca: Krystyna Ossowska

Członkowie Rady:

- Irena Sokołowska

- Czesława Rosołowska

-Bożena Ludward

- Krzysztof Wywioł

Rejestr zmian dla: Skład Rady Ławniczej