Oddziały

Samodzielna Sekcja Administracyjna:

Sekretariat
ul. Plac 3-go Maja 12 
59-800 Lubań
I piętro, pok. 14
tel. (75) 64 64 612
fax. (75) 64 57 440, (75) 64 64 611,
email: Kliknij aby zobaczyć

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej - Mariola Żukrowska

Sekretariat Sekcji przyjmuje interesantów w godzinach od 7.15 do 15.15 w każdy dzień tygodnia, tj od poniedziałku do piątku.

 

Pracą Samodzielnej Sekcji Administracyjnej kieruje kierownik sekcji.

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji Administracyjnej  należą :

 • prowadzenie sekretariatu prezesa Sądu
 • sprawy organizacji wewnętrznej sądu, w tym sprawy ławników,
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów,
 • sprawozdania statystyczne o ruchu spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości
 • prowadzenie rejestrów spisów spraw należących do zakresu działania Sekcji,
 • prowadzenie repertorium „SK”
 • prowadzenie list biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • sprawy zaopatrzenia w materiały niezbędne do pracy sądu,
 • administracja terenu, budynków pomieszczeń sądowych oraz dbałość o ich właściwe wyposażenie i estetyczny wygląd,
 • nadzór nad pracą archiwum zakładowego
 • sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Rejestr zmian dla: Oddziały