Sędziowie

Zbiorcza lista sędziów, asesorów i referendarzy Sądu Rejonowego w Lubaniu (z podziałem na poszczególne Wydziały)

I Wydział Cywilny:

Przewodniczący Wydziału - SSR Jerzy Chruściak

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Beata Wolańska-Graf
2. SSR Andrzej Soboń


Asesor Monika Surowiec

Referendarz Agata Kajca

II Wydział Karny:

Przewodniczący Wydziału - SSR Tuliusz Stabryn 

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Dariusz Kliś
2. SSR Bartosz Gajewski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

Przewodniczący Wydziału - SSR Beata Niderfier-Turkiewicz

Pozostali sędziowie orzekający:
1. SSR Beata Wolańska-Graf

IV Wydział Pracy:

Przewodniczący Wydziału - SSR Andrzej Soboń (Prezes Sądu)

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Referendarz Ilona Trzeciakiewicz

Referendarz Piotr Stępak


Rejestr zmian dla: Sędziowie